Peres eljárás

-Tárgyi és személyi jellegű bizonyítékok beszerzése
-Hagyatéki ügyekben örökösök felkutatása
-Büntetőeljárásban: terhelő, enyhítő, felmentő körülmények felkutatása, beszerzése
-Tanú kutatás
-Polgári peres eljárásban: ügyek előkészítése, információgyűjtés a peres felekről
-Peren kívüli megegyezés előkészítése
-Munkajog, családjog
-Ingatlan adás – vétel, és egyéb ügyekben
-Egyéni megbeszélés alapján történő feladat végrehajtása