– 2005. évi CXXXIII. Törvény

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
– 22/2006. (IV. 25) BM rendelet

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény végrehajtásáról
– 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet

A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról

Törvények:
– 2004. évi CXL. Törvény: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
– 1997. évi CXLI. Törvény: Az ingatlan-nyilvántartásról
– 1992. évi LXIII. Törvény: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
– 2006. évi IV. törvény: A gazdasági társaságokról
– 2006. évi V. Törvény: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
– 1994. évi LIII. Törvény: A bírósági végrehajtásról
– 1991. évi XLIX. Törvény: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
– 2012. évi C. Törvény: A Büntető Törvénykönyvről
– 2012. évi XC. Törvény: A büntetőeljárásról
– 1999. évi LXIX. Törvény: A szabálysértésekről
– 1990. évi XCIII. Törvény: Az illetékekről
– 2007. évi CXXXVI. Törvény: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
– 2012. évi I. Törvény: A munka törvénykönyvéről
– 2013. évi V. Törvény: A polgári törvénykönyvről

Adó törvények:
2004. évi CII. törvény a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról